Elektroniğin, toplum ve birey yaşamının hemen her alanında oynadığı rol ve vazgeçilmezliği;
elektronik güvenlik sistemlerinin de, tartışmasız bir ihtiyaç olarak yaşamda yer almasını sağlamıştır.

ESİLA GENEL GÜVENLİK SİSTEMLERİ, her kurumsal yapı gibi, uzmanlık alanında hedeflerini
planlamakta; güçlü, sağlam adımlarla ilerleyerek, sektörünün örnek alınan öncü kuruluşlarından birisi
olduğu bilinciyle çalışmaktadır.

Güvenliğin, birey ve toplum yaşamındaki en önemli yaşamsal ihtiyaçlardan birisi olduğu gerçeğinden
hareketle;

ESİLA GENEL GÜVENLİK SİSTEMLERİ, elektronik bilişim ve güvenlik sektörünün, bu yaşamsal ihtiyaca katkısını en üst düzeyde temsil etmek; örnek ve öncü rolünün gerektirdiği yatırımları ve açılımları zamanında yapmak; insanı ve ülkesinin huzuruna sağladığı katkının ticari getirisini, yine kendisini var eden insanına ve ülkesine, güçlü ve ve köklü bir hizmet kurumu olarak sunmak amacındadır.